Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Υλικό προετοιμασίας για την ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου (writing) σε όλα τα επίπεδα των εξετάσεων IESOL
Υλικό προετοιμασίας για την ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου (writing) σε όλα τα επίπεδα των εξετάσεων IESOL

Η PEOPLECERT πρόσθεσε στην ιστοσελίδα της υλικό προετοιμασίας για την ενότητα της παραγωγής γραπτού λόγου (writing) σε όλα τα επίπεδα των εξετάσεων IESOL.

Στόχος του υλικού είναι η εξοικείωση των καθηγητών που προετοιμάζουν μαθητές για τις εξετάσεις City and Guilds IESOL με ασκήσεις (tasks), δείγματα γραφής υποψηφίων, κριτήρια βαθμολόγησης και βαθμολογημένες αυθεντικές εκθέσεις.

Οι ασκήσεις και τα δείγματα γραφής που παρέχονται εναρμονίζονται με τα επίπεδα Α1 έως Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Τα επίπεδα και οι δείκτες (descriptors) του CEFR εμπεριέχονται σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης των εξετάσεων City and Guilds IESOL και επίσης ενσωματώνονται στη διαδικασία βαθμολόγησης.

Το υλικό περιλαμβάνει δείγματα ασκήσεων (sample tasks) από πραγματικές εξετάσεις και αυθεντικά δείγματα γραπτών από υποψηφίους των εξετάσεων IESOL. Όλα τα δείγματα έχουν βαθμολογηθεί από δύο αξιολογητές ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια, ακρίβεια και αξιοπιστία.

Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας καθώς το υλικό θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.