Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ζαχαρέλη έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert και City & Guilds στην Θεσσαλονίκη
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ζαχαρέλη έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert και City & Guilds στην Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ζαχαρέλη έχει καταξιωθεί για την επιτυχημένη του πορεία στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από το 1998 που δημιουργήθηκε, στόχος του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον και μια εποικοδομητική σχέση με τους μαθητές του. Το καταρτισμένο εκπαιδευτικό του προσωπικό αξιοποιεί τελευταίας λέξης τεχνολογία και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, προσαρμόζοντας το μάθημα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Ως Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert και City & Guilds στην Ελλάδα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ζαχαρέλη παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές του να αξιολογήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες στα αγγλικά, αποκτώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.