Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Το κέντρο ξένων γλωσσών Ascent έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert και City & Guilds στην Ελλάδα
Το κέντρο ξένων γλωσσών Ascent έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert και City & Guilds στην Ελλάδα

Στον πολυγλωσσικό κόσμο που ζούμε, το Κέντρο Αγγλικών Σπουδών Ascent δημιουργήθηκε ως ένα χώρος που ο καθένας θα μπορούσε να μπει στο κόσμο των Αγγλικών από πολύ μικρή ηλικία. Ως Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert and του City & Guilds η διδακτέα ύλη που χρησιμοποιείται είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την εκμάθηση γλωσσών, πράγμα που βοηθάει τους μαθητές να εφοδιάζονται με υψηλά επίπεδα γνώσης και να εξελίσσονται ως αυριανοί πολίτες του κόσμου.