Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, από τον Οκτώβριο του 2010 το ακουστικό κομμάτι κάθε επιπέδου City & Guilds IESOL, θα επαναλαμβάνεται 2 φορές
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, από τον Οκτώβριο του 2010 το ακουστικό κομμάτι κάθε επιπέδου City & Guilds IESOL, θα επαναλαμβάνεται 2 φορές
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, από τον Οκτώβριο του 2010 το ακουστικό κομμάτι κάθε επιπέδου City & Guilds IESOL, θα επαναλαμβάνεται 2 φορές.

Αναζητήστε το ανανεωμένο υλικό στους παρακάτω συνδέσμους.

Για να δείτε τα ανανεωμένα Past Papers December IESOL πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ανανεωμένα Sample Papers IESOL πατήστε εδώ.

Τα Past Papers December 2008 και January 2009 περιλαμβάνουν εξετάσεις παλαιότερου format και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ επικουρικά για την προετοιμασία των υποψηφίων.