Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Δείγματα εξετάσεων ISESOL
Δείγματα εξετάσεων ISESOL
Στο δωρεάν υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις City & Guilds που είναι διαθέσιμο εδώ, η PEOPLECERT έχει προσθέσει βίντεο για τα επίπεδα Β2 Communicator και C2 Mastery και λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση των υποψηφίων.
Τα βίντεο θα βοηθήσουν τους υποψηφίους να κατανοήσουν πώς πρέπει να αποδώσουν ώστε να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα, θα βοηθήσουν τους υποψήφιους που προετοιμάζονται για την πρώτη προφορική εξέτασή τους να μειώσουν το άγχος των εξετάσεων.