Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Πρακτικές ιδέες για τη χρήση μηχανών ηχογράφησης (voice recorders) στη διδασκαλία
Πρακτικές ιδέες για τη χρήση μηχανών ηχογράφησης (voice recorders) στη διδασκαλία

H τεχνολογία στη διδασκαλία γλωσσών είναι ένα θέμα οικείο στα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών και στα εργαστήρια συνεδρίων. Με την πάροδο των ετών, η τεχνολογία έχει μεγάλη επιρροή σε ό, τι συμβαίνει στην τάξη και, αν χρησιμοποιηθεί με φαντασία, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ξεκλειδώσουν το δυναμικό των μαθητών για την επιτυχή μάθηση.

H PeopleCert συγκέντρωσε εδώ 13 πρακτικές ιδέες για τη χρήση μηχανών ηχογράφησης σε ομάδες μαθητών της Αγγλικής γλώσσας. Όλες οι δραστηριότητες έχουν δοκιμαστεί από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς σε μια ποικιλία καταστάσεων: με διαφορετικά επίπεδα και ηλικίες, με μονόγλωσσες και πολύγλωσσες ομάδες, σε ετήσια ή μικρής διάρκειας προγράμματα.