Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Το κέντρο ξένων γλωσσών ΜΕΛΛΟΝ έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert και City & Guilds στην Πάτρα, στην Ελλάδα
Το κέντρο ξένων γλωσσών ΜΕΛΛΟΝ έγινε Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert και City & Guilds στην Πάτρα, στην Ελλάδα

Το κέντρο ξένων γλωσσών ΜΕΛΛΟΝ ιδρύθηκε το1993 με σκοπό να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα των ξένων γλωσσών. Ο στόχος του να ενισχύει τους μαθητές του με εφόδια για να διαμορφώσουν ένα λαμπρό μέλλον γίνεται πραγματικότητα, καθώς αποτελεί πλέον Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο του LanguageCert and του City & Guilds.

Εφαρμόζοντας διδακτικές μεθόδους όπως TALL (Εκμάθηση Γλώσσας με τη βοήθεια της Τεχνολογίας) και PBL (Μάθηση μέσω Συγκεκριμένης Μελέτης-Εργασίας), βοηθούν τον κάθε μαθητή να αξιοποιήσει πλήρως τις ικανότητες του τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Το φιλικό περιβάλλον στο κέντρο ξένων γλωσσών ΜΕΛΛΟΝ βοηθάει τους μαθητές όχι μόνο να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες όπως επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα αλλά και δεξιότητες παρουσίασης και πληροφορικής, επιτρέποντας τους να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.