Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Διενέργεια τελευταίων εξετάσεων City & Guilds IESOL/ISESOL
Διενέργεια τελευταίων εξετάσεων City & Guilds IESOL/ISESOL
Οι εξετάσεις πιστοποίησης City & Guilds IESOL και ISESOL επιπέδων Β1, Β2, Γ1 και Γ2 θα διεξαχθούν για τελευταία φορά στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2017 στις πόλεις Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Τα πιστοποιητικά επιπέδων Β1, Β2, Γ1 και Γ2 θα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ*, με την προϋπόθεση ότι κάποιος κατέχει και τα δύο πιστοποιητικά, IESOL και ISESOL, του ίδιου επιπέδου.

Για όσους κατέχουν ήδη ένα πιστοποιητικό City & Guilds, IESOL ή ISESOL, αλλά όχι και τα δύο, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εξέταση City & Guilds και να εξασφαλίσουν τον συνδυασμό των δύο πιστοποιητικών ο οποίος αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Για εγγραφή στις εξετάσεις, οι προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων είναι:

  • 28/8/2017: για έντυπη αίτηση
  • 3/9/2017:   για αίτηση online

Μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν και στις δύο εξετάσεις LanguageCert, γραπτή και προφορική, προκειμένου να εξασφαλίσουν αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

  • Listening, Reading, Writing: μέσω γραπτής εξέτασης, στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2
  • Speaking: μέσω προφορικής εξέτασης, στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: info@cityandguilds.gr

 

*Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού