Γλώσσα:
Home Τα Νέα Μας News Items Ανακοινώσεις Τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ έγιναν Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα του LanguageCert και City & Guilds στην Ελλάδα
Τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ έγιναν Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα του LanguageCert και City & Guilds στην Ελλάδα

Τα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ,  αποτελούν μέλη του διεθνούς δικτύου ΑΧΟΝ  από το 2002, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές όλων των ηλικιών.

Έχοντας γνώση του κυρίαρχου ρόλου των ξένων γλωσσών στην πολυπολιτισμική κοινωνία της σημερινής εποχής, οι έμπειροι καθηγητές των κέντρων παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα πληθώρας ξένων γλωσσών, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Αραβικά και Ελληνικά, σε παιδιά, ενήλικες, επαγγελματίες αλλά και εταιρίες. Προτεραιότητά τους είναι να συνεχίσουν να ωθούν τους μαθητές προς την επαγγελματική και προσωπική τους βελτίωση, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, και χρησιμοποιώντας  σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Ως νέα Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα LanguageCert και City & Guilds στην Ελλάδα, τα κέντρα ΑΧΟΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να εκπληρώσουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών της Αγγλικής γλώσσας.