Γλώσσα:
Home Γίνε Συνεργάτης Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα PEOPLECERT Languages
Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα PEOPLECERT Languages

Η PEOPLECERT παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικές μονάδες κάθε μορφής που λειτουργούν νόμιμα να προσφέρουν τις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας LanguageCert (επίπεδα Α1 και Α2) και City and Guilds (επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2) με την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου PEOPLECERT Languages.

Με την ιδιότητα αυτή, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά προνομίων:

  • Αναβαθμίζετε το εκπαιδευτικό σας έργο με νέα προγράμματα και υπηρεσίες, εμπλουτίζοντας την επιχειρηματική σας πρόταση σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της διά βίου μάθησης
  • Διευκολύνετε την πρόσβαση των μαθητών σας στις εξετάσεις σε χρόνο και χώρο που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους ενώ αξιοποιείτε την ακαδημαϊκή υποστήριξη, το εκπαιδευτικό υλικό και το υλικό προετοιμασίας της PEOPLECERT
  • Εξασφαλίζετε διεθνή προβολή μέσω των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ομίλου PEOPLECERT απολαμβάνοντας υποστήριξη, υλικό και συμβουλές σε θέματα επικοινωνίας και marketing
  • Λαμβάνετε άμεση υποστήριξη από το Customer Support της PEOPLECERT 24 ώρες κάθε ημέρα του έτους, μέσω chat, email ή τηλεφώνου
  • Εντάσσεστε στο παγκόσμιο δίκτυο των 10,000+ εξεταστικών κέντρων της PEOPLECERT και δημιουργείτε διαρκώς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Τα εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα PEOPLECERT Languages δεσμεύονται να λειτουργούν με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες ποιότητας της PEOPLECERT, και να διαχειρίζονται τα σήματά της σύμφωνα με τους σχετικούς όρους ορθής χρήσης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν συνεπάγεται καμία προνομιακή αντιμετώπιση των υποψηφίων.

Πιστοποιηθείτε ως Εξουσιοδοτημένο Κέντρο PEOPLECERT Languages και απολαύστε όλα τα ανωτέρω προνόμια. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!