Γλώσσα:
Home Legal Disclaimer
Legal Disclaimer

I. Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα πιστοποίησης LanguageCert και City & Guilds. Τα δικαιώματα σχεδιασμού, το περιεχόμενο και όλες οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ελέγχονται και διαχειρίζονται από την εταιρεία  PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ A.E. (στο εξής «PEOPLECERT») και αποτελούν περιουσία της εταιρείας και μόνο.

Ο δικτυακός αυτός τόπος μπορεί να παραπέμπει σε δικτυακούς τόπους τρίτων ανά πάσα στιγμή. Η PEOPLECERT δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων τρίτων. Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη ότι η χρήση αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων πραγματοποιείται με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η χρήση υλικού από το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην ιστοσελίδα αυτή, δίχως  την πρότερη έγγραφη συναίνεση της PEOPLECERT. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργιών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον επισκέπτη. Παρ’ όλο που το περιεχόμενο της έχει δημιουργηθεί με κάθε επιμέλεια, η PEOPLECERT δεν εγγυάται (ρητά ή σιωπηρά) την πληρότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Η PEOPLECERT δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη η οποία ενδέχεται να προκύψει κατά την πλοήγηση στην παρούσα και/ή να είναι αποτέλεσμα πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σε αυτή.  


ΙΙ. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να ζητηθεί από τους επισκέπτες να δηλώσουν προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, λειτουργίες, διαδραστικά μέσα, υπηρεσίες ή ακόμα και να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η PEOPLECERT  δεν μοιράζεται, ενοικιάζει, προωθεί ή με άλλο τρόπο μεταφέρει προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες εκτός  εάν ρητά έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους επισκέπτες ή σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ενώ δε θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για σκοπό  άλλο πέρα από την παροχή μιας καλής ηλεκτρονικής (on-line) εμπειρίας και τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας πιστοποίησης. Η PEOPLECERT σας υπενθυμίζει ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, παρακαλώ στείλτε email στο info@cityandguilds.gr. Τυχόν αλλαγές που γίνονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου θα εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα. Θα διατηρούμε την Πολιτική Απορρήτου ενήμερη, οπότε σας παρακαλούμε να φροντίζετε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα έτσι ώστε να γνωρίζετε τις επικαιροποιημένες εκδόσεις μας.  

Με την επίσκεψη και παραμονή σας στην ιστοσελίδα της City & Guilds για την Ελλάδα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους, ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους.