Γλώσσα:
Home FAQs City & Guilds Εξετάσεις
Εξετάσεις
Ποια είναι η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων IESOL και των προφορικών εξετάσεων ISESOL;
Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια των εξετάσεων IESOL εδώ και των εξετάσεων ISESOL εδώ
Τι είδους ασκήσεις περιλαμβάνει η εξέταση;
Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ασκήσεις να μοιάζουν με αυτές που οι υποψήφιοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και στην πραγματικότητα (π.χ. ανάγνωση επιστολών και mails, παρουσίαση πληροφοριών, γράψιμο μιας επιστολής, διεκπεραίωση μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης κλπ.).
 
Το International ESOL και το International SESOL βασίζονται κατ’ αποκλειστικότητα στην εξέταση των γλωσσικών ικανοτήτων του υποψηφίου στα Αγγλικά και γι’ αυτό δεν υπάρχει ξεχωριστή εξέταση της γραμματικής και του λεξιλογίου.
Πώς βαθμολογούνται οι εξετάσεις;
Για να περάσουν οι υποψήφιοι με «Pass» θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία 50-53% σε κάθε επίπεδο εξέτασης. Ειδικά για το Β2 θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία 50%. Για αναλυτικότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξατε στα Assessment  Guides των προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για το IESOL Assessment Guide και εδώ για το ISESOL Assessment Guide. Για να περάσουν με «First Class Pass» θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 70%.
Επιτρέπεται η χρήση λεξικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης;
Ναι. Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων IESOL οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αγγλο-αγγλικό λεξικό.
Πώς αξιολογούνται οι προφορικές εξετάσεις;
Στις προφορικές εξετάσεις ISESOL ο υποψήφιος συμμετέχει σε μια προφορική συνέντευξη που διεξάγεται από τον εξεταστή προφορικών (interlocutor). Ο ρόλος του interlocutor είναι να κάνει τις ερωτήσεις στον υποψήφιο και να συμμετέχει στις δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τον υποψήφιο να επιδείξει τις προφορικές γλωσσικές του ικανότητες στην αγγλική γλώσσα. Στον interlocutor έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες σχετικά και με τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων και με τον τρόπο εκμαίευσης των απαντήσεων από τον υποψήφιο. Η προφορική συνέντευξη ηχογραφείται και στη συνέχεια αποστέλλεται σε ειδικά εκπαιδευμένο βαθμολογητή στη Βρετανία, όπου και αξιολογείται.
Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα μέσα σε 4-6 εβδομάδες από την ημερομηνία των εξετάσεων.
Τι βαθμολογία δίνεται;
Οι βαθμολογίες που δίνονται για το International ESOL και το International SESOL είναι:
  • First Class Pass
  • Pass
  • Fail
Αλλάζει η δομή των εξετάσεων City & Guilds IESOL;
Ναι, η δομή των εξετάσεων City & Guilds IESOL αλλάζει μερικώς.
Οι εξετάσεις IESOL θα γίνουν πιο δύσκολες μετά τις αλλαγές;
Όχι. Οι αλλαγές, οι οποίες γίνονται βάσει προγράμματος ευθυγράμμισης των εξετάσεων με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEF), θα κάνουν τις IESOL εξετάσεις ακόμη πιο δίκαιες.
Ποιες είναι οι ακριβείς αλλαγές σε κάθε επίπεδο;
Eπισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για τις ακριβείς αλλαγές για κάθε επίπεδο:
 
Τροποποιήσεις γραπτών εξετάσεων IESOL
Οι αλλαγές θα ισχύουν σε όλα τα επίπεδα;
Ναι. Αλλαγές υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα με τις περισσότερες από αυτές να υπάρχουν στα επίπεδα B1 και C1
Yπάρχουν αλλαγές και στο ISESOL;
Ναι. Υπάρχουν αλλαγές στους χρόνους εξέτασης κάθε επιπέδου τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ
Υπάρχουν διαθέσιμα Practice Papers;
Ναι. Υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά Practice Papers tests για κάθε επίπεδο τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στον υποψήφιο να εξοικειωθεί με την δομή του τεστ. Τα Practice Paper  έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιάζουν πλήρως το περιβάλλον εξέτασης και να προετοιμάζουν τους υποψηφίους για τις εξετάσεις. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και αναζητήστε εδώ τα διαθέσιμα Official Practice Papers. Εκτός από τα Official Practice Papers, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από εκπαιδευτικά βιβλία για την προετοιμασία εξετάσεων στην ελληνική αγορά.
Υπάρχει διαθέσιμο Demo Test;
Ναι. Το Demo test έχει σχεδιαστεί για να δίνει μια αίσθηση της εξοικείωσης του περιβάλλοντος λειτουργίας προς του υποψηφίους και τους καθηγητές και για αυτό είναι μικρής διάρκειας.
Προβλέπεται επιπλέον χρόνος για τις περιπτώσεις ΑΜΕΑ;
Ναι, σύμφωνα με τον κανονισμό διενέργειας εξετάσεων City & Guilds.