Γλώσσα:
Home Επικοινωνία Επικοινωνία με Υπεύθυνο Σελίδας
Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σελίδας
 
Όνομα:   Required Field
Επώνυμο:   Required Field
E-mail:     Required Field
Περιγραφή του προβλήματος:   Required Field
Κωδικός Επαλήθευσης:
   
Required Field
Τα πεδία με '*' είναι υποχρεωτικά
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο : (+30) 210 3729 150
Τηλέφωνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Συνεργατών: (+30) 210 3729 102
Fax : (+30) 210 3729 103
Διεύθυνση : Κοραή 3, 105 64 Αθήνα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η City & Guilds θα επεξεργαστεί τα δεδομένα της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, καθώς και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της εταιρείας, προκειμένου να απαντήσει στο θέμα/πρόβλημα που περιγράφετε. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με την City & Guilds μέσω e-mail στη διεύθυνση: complaints@cityandguilds.gr.

ΔΗΛΩΣΗ
Με την αποστολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας δηλώνω ότι συναινώ ώστε όλα τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την City & Guilds.