Ημερομηνίες Εξετάσεων City & Guilds Business Skills

 Ημερομηνίες Εξετάσεων

City & Guilds Business Skills
08 & 09 Νοεμβρίου 2014
06 & 07 Δεκεμβρίου 2014
24 & 25 Ιανουαρίου 2015
21 & 22 Φεβρουαρίου 2015
21 & 22 Μαρτίου 2015
25 &  26 Απριλίου 2015
16 & 17 Μαΐου 2015
27 & 28 Ιουνίου 2015
25 & 26 Ιουλίου 2015
29 & 30 Αυγούστου 2015

Πρόγραμμα Εξετάσεων
Το πρόγραμμα των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο
10:00 - 11:30 Business Studies Level 1
12:00 - 14:00 Business Studies Level 2
15:00 – 16:30 Office Procedures Level 1
17:00 – 19:00 Office Procedures Level 2

Κυριακή
10:00 – 11:00 Customer Service Level 1
11:30 – 13:00 Customer Service Level 2
17:00 – 19:00 Customer Service Level 3


Όσον αφορά τα Προγράμματα:

απαιτούμενα βήματα για την απόκτηση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι τα εξής:

ΒΗΜΑ 1ο: Προκειμένου να συμμετέχει ένας υποψήφιος σε εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις Customer Service, Office Procedures και Business Studies πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο City & Guilds. Από τη λίστα των Εξουσιοδοτημένων Εξεταστικών Κέντρων City & Guilds επιλέγει εκείνο που τον εξυπηρετεί καλύτερα.
 
ΒΗΜΑ 2ο: Ο υποψήφιος δηλώνει συμμετοχή στις εξετάσεις στο Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο City & Guilds, στο οποίο έχει απευθυνθεί και στη συνέχεια οφείλει να παρευρεθεί στις προγραμματισμένες εξετάσεις έχοντας πάντα μαζί του ένα έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας.
 
ΒΗΜΑ 3ο: Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις του Εξουσιοδοτημένου Εξεταστικού Κέντρου City & Guilds που επέλεξε.
 
ΒΗΜΑ 4ο: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται σε περίπου 4 εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή τους. Στην περίπτωση επιτυχίας, το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον οργανισμό City & Guilds Μεγάλης Βρετανίας και αποστέλλεται στον υποψήφιο σε χρονικό διάστημα 2-4 εβδομάδων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.