Γλώσσα:
Home για Κατόχους
Οι κάτοχοι όλων των πιστοποιήσεων City & Guilds απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια μέσα από την κατοχή διεθνώς αναγνωρισμένων τίτλων που πιστοποιούν τις επαγγελματικές δεξιότητες και με την εγκυρότητα του μεγαλύτερου οργανισμού πιστοποιήσεων.

Ο Οργανισµός City & Guilds:

  • παρέχει διεθνώς αναγνωρισµένους τίτλους επαγγελµατικής κατάρτισης, ως έγκυρη απόδειξη κατοχής συγκεκριµένου γνωστικού επιπέδου
  • καθιερώνει ποιοτικά πρότυπα και εξεταστικά συστήµατα για την αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων
  • δίνει σε όλους τους πολίτες ισότιµες ευκαιρίες για επαγγελµατική αποκατάσταση και εξέλιξη και
  • σχεδιάζει διδακτέα ύλη, σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, µε ισχύ στη διεθνή αγορά εργασίας

και συμβάλλει στην:

  • Επίτευξη στόχων και την προσωπική εξέλιξη
  • Βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών και την αυξημένη κινητικότητα στον εργασιακό χώρο