Γλώσσα:

Ο όμιλος PeopleCert, ως ηγέτης στην παγκόσμια αγορά πιστοποίησης δεξιοτήτων προχώρησε στην εξαγορά των δικαιωμάτων της πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας (ESOL) City & Guilds, ενισχύοντας την παρουσία του στη διεθνή αγορά.

Οι πιστοποιήσεις City & Guilds International English for Speakers of Other Languages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ΙSESOL) αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2. Οι πιστοποιήσεις City & Guilds χορηγούνται από έναν παγκόσμιο φορέα µε ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς. Οι πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας  City & Guilds είναι επίσημα εγκεκριμένες από το Ελληνικό κράτος και είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ για όλα τα επίπεδα (Excellent, Very Good, Good and Fair knowledge).

Οι πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας LanguageCert IESOL και ΙSESOL είναι η ιδανική επιλογή για μαθητές των «εισαγωγικών» επιπέδων A1 και A2. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία όπως οι εξετάσεις City & Guilds στα υψηλότερα επίπεδα, εισάγουν τους μαθητές σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης των γνώσεών τους και τους επιβραβεύουν με τα πρώτα τους πιστοποιητικά.

Οι πιστοποιήσεις Αγγλικών IESOL και ISESOL, αποτελούνται από δυο ξεχωριστά πιστοποιητικά και παρέχονται σε 6 επίπεδα όπως αυτά προβλέπονται από το Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Watch TV Spot  Δείτε το τηλεοπτικό σποτ! Listen to the Radio Spot Ακούστε τα ραδιοφωνικά σποτ! Read the Press Release Διαβάστε το Δελτίο Τύπου!