Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014


Ο Όμιλος
PEOPLECERT

 

…με μία ματιά


  • 3.300.000 εξετάσεις μέχρι σήμερα
  • Διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης όπως ITIL®, IASSC Lean Six Sigma, ECDL και City & Guilds
  • 10.000+ Πιστοποιημένα Εξεταστικά σημεία
  • Διαθεσιμότητα εξετάσεων σε περισσότερες από 22 γλώσσες
  • State of the art εξεταστικό περιβάλλον μέσω Η/Υ
  • Υποστήριξη συνεργατών με εσωτερικό Call Centre 7 ημέρες την εβδομάδα


  Με περισσότερες από 3.300.000 εξετάσεις μέχρι σήμερα, ο
  Όμιλος PEOPLECERT προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης που αξιολογούν δεξιότητες και τεχνογνωσία ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλλουν στη ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτελώντας βασικό πυρήνα του σύγχρονου ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

  Με διεθνή παρουσία, ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 100 άτομα και περισσότερους από 1.000 μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες, ο Όμιλος PEOPLECERT διενεργεί εξετάσεις σε 10.000+ εξεταστικά κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο, που περιλαμβάνουν και το δίκτυο της Pearson VUE και Prometric.

  Ο Όμιλος PEOPLECERT προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης όπως ITIL®, IASSC Lean Six Sigma, ECDL και City & Guilds. Παράλληλα έχει αναπτύξει και προσφέρει μία ευρεία γκάμα προγραμμάτων πιστοποίησης που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, απαντούν στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς  και αναγνωρίζονται από ηγετικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

   

  Επένδυση στην ποιότητα

  Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ομίλου PEOPLECERT πληρεί τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO/IEC 17024:2003 περί Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η πιστή εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου  εγγυάται την Τεχνική Επάρκεια, Αμεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα του φορέα και προσδίδει αυξημένο κύρος στα παρεχόμενα από αυτόν προγράμματα πιστοποίησης.

  Επιπρόσθετα, η  PEOPLECERT Ελλάς, εταιρία του Ομίλου PEOPLECERT, είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), καθώς και πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού:

  • ISO 9001 για τη Διαχείριση Ποιότητας
  • ISO 10002 για την Εξυπηρέτηση Πελατών και τη Διαχείριση Παραπόνων
  • ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
  • ISO 27001 για την Ασφάλεια Πληροφοριών