Γλώσσα:
Home Εξετάσεις Αγγλική γλώσσα Εξεταστικές περίοδοι
Εξεταστικές περίοδοι
Οι εξετάσεις διεξάγονται έξι (6) φορές κάθε ημερολογιακό έτος. Πιο συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις τους εξής μήνες: Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο.
 

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία On-line Εγγραφών

Καταληκτική Ημερομηνία Εντύπων Εγγραφών

Κεντρικές Εξετάσεις

 Εξετάσεις σε Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα 

31/10-1/11/2015

28/9/2015

21/9/2015

Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Οκτωβρίου

Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα City & Guilds

12/12-13/12/2015

11/11/2015

4/11/2015

Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Δεκεμβρίου

Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα City & Guilds

30/1-31/1/2016

30/12/2015

23/12/2015

Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Ιανουαρίου

Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα City & Guilds

19/3-20/3/2016

16/2/2016

9/2/2016

Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Μαρτίου

 Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα City & Guilds

28/5-29/5/2016

15/4/2016

8/4/2016

Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Μαΐου

Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα City & Guilds

9/7-10/7/2016

6/6/2016

30/5/2016

Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Ιουλίου

 Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα City & Guilds