Γλώσσα:
Home Εξετάσεις Αγγλική γλώσσα Εξεταστικές περίοδοι
Εξεταστικές περίοδοι
 

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία  Online Εγγραφών

Καταληκτική Ημερομηνία Εντύπων Εγγραφών

Πόλεις

Ώρες

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων

Αιτήσεις

Σεπτέμβριος 2017

23/9 – 24/9

3/9/2017

28/8/2017

Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα


23/9/2017
C2: 09.00 -12:10,
C1: 14.00 - 17.10
24/9/2017
B2:
09.00 - 11.40
B1: 13.30 - 16.10

Από: 23/9/2017 Έως: 1/10/2017

 Αίτηση Σεπτεμβρίου


 
Το πλήθος των παραπάνω πόλεων για τις εξετάσεις ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με την ζήτηση. Εφόσον είστε Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μέλος του PEOPLECERT Teachers’ Club και επιθυμείτε να εγγράψετε μαθητές στις εξετάσεις Αγγλικών σε πόλη που δεν συμπεριλαμβάνεται παραπάνω, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων City & Guilds / LanguageCert στο 2103729150 ή στο support@cityandguilds.gr / info@languagecert.org έως την ημερομηνία που αναφέρεται στον πρώτο πίνακα (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων για Νέες πόλεις) για να εξετάσουμε το αίτημα σας και την δυνατότητα υλοποίησής του. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα  www.cityandguilds.gr, όπου ο κατάλογος των πόλεων ανανεώνεται συστηματικά.


Οδηγίες Εγγραφής στις Εξετάσεις
City & Guilds / LanguageCert.

1. Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις City & Guilds / LanguageCert που φαίνεται στους σχετικούς συνδέσμους στην αρχή της σελίδας

2. Καταβάλετε τα εξέταστρα με άμεση κατάθεση σε λογαριασμό της PEOPLECERT ΑΕ σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού: GR7401720320005032035149241) ή της Εθνικής Τράπεζας (Αριθμός Λογαριασμού: GR0801100800000008047189504).  
Παρακαλούμε στο πεδίο «Αιτιολογία» της κατάθεσης δηλώστε το όνομα του υποψηφίου, την ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου και την ονομασία
City & Guilds ή LanguageCert (π.χ. N.Παπαδόπουλος, 17/02/1976 City & Guilds).

3. Συμπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση.

4. Αποστείλετε την συμπληρωμένη αίτηση και φωτοτυπία του αντιγράφου του γραμματίου είσπραξης της τράπεζας (απόδειξη κατάθεσης) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κοραή 3, TK 105 64, Αθήνα, Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων City & Guilds / LanguageCert ή εναλλακτικά καταθέστε τα έγγραφα στα γραφεία μας στη διεύθυνση Κοραή 3, 10564, Αθήνα.

Προσοχή: Γίνονται δεκτές αιτήσεις που έχουν σταλεί με συστημένη επιστολή έως και την ημερομηνία που αναφέρεται στον πρώτο πίνακα, στη στήλη "Καταληκτική Ημερομηνία Εντύπων Εγγραφών".

5. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα μια εβδομάδα πριν τη διενέργεια της εξέτασης θα λάβετε το πρόγραμμα εξετάσεων (Statement of  Entry) στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία, ο τόπος και ο χρόνος της εξέτασης.

Προσοχή: σε περίπτωση που δεν λάβετε το πρόγραμμα εξετάσεων (Statement of  Entry) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων City & Guilds / LanguageCert (τηλ. 2103729150).


Εξέταστρα Εξετάσεων
 

Πρόγραμμα / Επίπεδο

Εξέταστρα IESOL

Εξέταστρα ISESOL

Σύνολο

 

Preliminary A1

27,50 €

27,50 €

55,00 €

Access A2

27,50 €

27,50 €

55,00 €

 

 

Achiever B1

40,00 €

40,00 €

80,00 €

Communicator B2

80,00 €

80,00 €

160,00 €

Expert C1

70,00 €

70,00 €

140,00 €

Mastery C2

90,00 €

90,00 €

180,00 €

Υποψήφιοι με ιδιαίτερες ανάγκες

Σε περίπτωση υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες ή κινητικά προβλήματα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων City & Guilds / LanguageCert (τηλ. 210 3729150).

Αναβαθμολόγηση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναβαθμολόγηση εξέτασης IESOL ή ISESOL, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας Κέντρο (210 3729150). Η χρέωση για την υπηρεσία αναβαθμολόγησης ανέρχεται στο 50% των εξετάστρων.

Επανεξέταση

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές), η PEOPLECERT προσφέρει άμεσα και εντελώς δωρεάν τα έξοδα της μίας επανεξέτασης. Η προσφορά ισχύει για έναν υποψήφιο που εγγράφεται και στις δύο εξετάσεις του ίδιου επιπέδου την ίδια εξεταστική περίοδο και του δίνει το δικαίωμα για δωρεάν επανεξέταση στο τεστ που δεν πέρασε. Η προσφορά ισχύει για όλες τις εξεταστικές περιόδους των ετών 2016 και 2017 Ο κωδικός επανεξέτασης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί (εγγραφή σε εξέταση) για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Ακύρωση εξετάσεων / Επιστροφή χρημάτων

Αιτήματα ακύρωσης συμμετοχής δεν γίνονται δεκτά. Σε περίπτωση απουσίας υποψηφίου σε εξετάσεις, εφόσον έχει προκύψει έκτακτο πρόβλημα υγείας, ο υποψήφιος δικαιούται επιστροφή των εξέταστρων σε ποσοστό 50% με την προϋπόθεση το αίτημά του να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύματος.

 Σε περίπτωση μη πλήρωσης του ελάχιστου αριθμού υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης ποιότητας, η PEOPLECERT επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης ή/και αλλαγής χώρου, τοποθεσίας και ώρας διεξαγωγής των εξετάσεων ανά πάσα στιγμή από τη λήξη των αιτήσεων εγγραφής έως και την ημέρα εξέτασης. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα γίνεται το συντομότερο δυνατό και με κάθε διαθέσιμο μέσο (email, επιστολή, τηλέφωνο, SMS, fax κοκ).

Κανονισμός Εξετάσεων

Την ημέρα των εξετάσεων (IESOL ή ISESOL) θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

  • Το πρόγραμμα εξετάσεων (Statement of Entry)
  • Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο χώρο των εξετάσεων 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στο χώρο των εξετάσεων. Υποψήφιοι που έχουν κινητό τηλέφωνο μαζί τους μπορεί να αποβληθούν.

Δεν γίνονται αλλαγές στον προγραμματισμένο χώρο, στην ημερομηνία και στην ώρα της εξέτασης.

Η χρήση μονόγλωσσου (αγγλο-αγγλικού) λεξικού στη διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι προαιρετική.