Εξετάσεις Μαρτίου 2015

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία On-line Εγγραφών

Καταληκτική Ημερομηνία Εντύπων Εγγραφών

Πόλεις

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων για Νέες πόλεις

28-29/3/2015

25/2/2015

20/2/2015

Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Χαλκίδα, Χίος

16/2/2015


 
Πρόγραμμα Εξετάσεων

IESOL Date

IESOL Time

Level

ISESOL Dates

29/3/2015

09:00 - 12:00

C2

28/3-5/4/2015

29/3/2015

13:30 - 16:30

C1

28/3-5/4/2015

28/3/2015

09:00 - 11:30

B2

28/3-5/4/2015

28/3/2015

13:00 - 15:30

B1

28/3-5/4/2015

Το πλήθος των παραπάνω πόλεων για τις εξετάσεις ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με την ζήτηση. Εφόσον είστε Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μέλος του City & Guilds Teachers’ Club και επιθυμείτε να εγγράψετε μαθητές στις εξετάσεις Αγγλικών σε πόλη που δεν συμπεριλαμβάνεται παραπάνω, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων City & Guilds στο 2103729150 ή στο support@cityandguilds.gr έως την ημερομηνία που αναφέρεται στον πρώτο πίνακα (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων για Νέες πόλεις) για να εξετάσουμε το αίτημα σας και την δυνατότητα υλοποίησης του. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα  www.cityandguilds.gr, όπου ο κατάλογος των πόλεων ανανεώνεται συστηματικά.


Οδηγίες Εγγραφής στις Εξετάσεις
City & Guilds.

1. Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις City & Guilds που φαίνεται στους σχετικούς συνδέσμους, στα δεξιά της σελίδας

2. Καταβάλετε τα εξέταστρα με άμεση κατάθεση σε λογαριασμό της PEOPLECERT ΑΕ σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού: 5032-035-149-241) ή της Εθνικής Τράπεζας (Αριθμός Λογαριασμού: 080/47189504).  
Παρακαλούμε στο πεδίο «Αιτιολογία» της κατάθεσης δηλώστε το όνομα του υποψηφίου, την ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου και την ονομασία
City & Guilds (π.χ. N.Παπαδόπουλος, 17/02/1976 City & Guilds).

3. Συμπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση.

4. Αποστείλετε την συμπληρωμένη αίτηση και φωτοτυπία του αντιγράφου του γραμματίου είσπραξης της τράπεζας (απόδειξη κατάθεσης) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κοραή 3, TK 105 64, Αθήνα, Τμήμα Συντονισμού Εξετάσεων City & Guilds ή εναλλακτικά καταθέστε τα έγγραφα στα γραφεία μας στη διεύθυνση Κοραή 3, 10564, Αθήνα.

Προσοχή: Γίνονται δεκτές αιτήσεις που έχουν σταλεί με συστημένη επιστολή έως και την ημερομηνία που αναφέρεται στον πρώτο πίνακα, στη στήλη "Καταληκτική Ημερομηνία Εντύπων Εγγραφών".

5. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα μια εβδομάδα πριν τη διενέργεια της εξέτασης θα λάβετε το πρόγραμμα εξετάσεων (Statement of  Entry) στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία, ο τόπος και ο χρόνος της εξέτασης.

Προσοχή: σε περίπτωση που δεν λάβετε το πρόγραμμα εξετάσεων (Statement of  Entry) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συντονισμού Εξετάσεων της City & Guilds (τηλ. 2103729150).


Εξέταστρα Εξετάσεων

Πρόγραμμα/Επίπεδο

Κόστος Υποψήφιου Κεντρικών Εξετάσεων

Achiever B1 - IESOL

55

Achiever B1 - ISESOL

55

Communicator B2 - IESOL 

65

Communicator B2 - ISESOL 

65

Expert C1 - IESOL 

70

Expert C1 - ISESOL 

70

Mastery C2 - IESOL 

75

Mastery C2 - ISESOL 

75

Υποψήφιοι με ιδιαίτερες ανάγκες

Σε περίπτωση υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες ή κινητικά προβλήματα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Συντονισμού Εξετάσεων της City & Guilds (τηλ. 210 3729150).

Αναβαθμολόγηση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναβαθμολόγηση εξέτασης IESOL ή ISESOL, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας Κέντρο (210 3729150). Η χρέωση για την υπηρεσία αναβαθμολόγησης ανέρχεται στο 50% των εξετάστρων.

Επανεξέταση

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές), ο Οργανισμός City & Guilds προσφέρει άμεσα και εντελώς δωρεάν τα έξοδα της μίας επανεξέτασης. Η προσφορά ισχύει για έναν υποψήφιο που εγγράφεται και στις δύο εξετάσεις του ίδιου επιπέδου την ίδια εξεταστική περίοδο και του δίνει το δικαίωμα για δωρεάν επανεξέταση στο τεστ που δεν πέρασε. Η προσφορά ισχύει για όλες τις εξεταστικές περιόδους των ετών 2013, 2014 και 2015. Ο κωδικός επανεξέτασης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί (εγγραφή σε εξέταση) για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Ακύρωση εξετάσεων / Επιστροφή χρημάτων

Αιτήματα ακύρωσης συμμετοχής δεν γίνονται δεκτά. Σε περίπτωση απουσίας υποψηφίου σε εξετάσεις εφόσον έχει προκύψει έκτακτο πρόβλημα υγείας, ο υποψήφιος δικαιούται επιστροφή των εξέταστρων σε ποσοστό 50% με την προϋπόθεση το αίτημα του να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύματος.

Κανονισμός Εξετάσεων

Την ημέρα των εξετάσεων (IESOL ή ISESOL) θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

  • Το πρόγραμμα εξετάσεων (statement of entry)
  • Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο χώρο των εξετάσεων 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στο χώρο των εξετάσεων. Υποψήφιοι που έχουν κινητό τηλέφωνο μαζί τους μπορεί να αποβληθούν.

Δεν γίνονται αλλαγές στον προγραμματισμένο χώρο, στην ημερομηνία και στην ώρα της εξέτασης.

Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου (αγγλο-αγγλικού) λεξικού στη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.