Γλώσσα:
IESOL Qualification Handbook
Για να δείτε το City & Guilds IESOL Qualification Handbook των γραπτών εξετάσεων IESOL, κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο, στο δεξί άκρο της σελίδας.