Γλώσσα:
IESOL Assessment Guide
Για να δείτε το Assessment Guide Summary των γραπτών εξετάσεων IESOL, κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο, στο δεξί άκρο της σελίδας.