Γλώσσα:
Home Πιστοποιήσεις Αγγλικών Προφορικές εξετάσεις ISESOL
Προφορικές εξετάσεις ISESOL

Η εξέταση ISESOL (International Spoken English for Speakers of Other Languages) αποτελείται από την ενότητα Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) και εξετάζει τον προφορικό λόγο και τις δεξιότητες συνομιλίας του υποψηφίου.

Κύρια χαρακτηριστικά 

 • Αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προφορικών

Η διαδικασία προφορικής εξέτασης εγγυάται την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των τίτλων σπουδών, καθώς η συνέντευξη ηχογραφείται και στη συνέχεια βαθμολογείται από εξεταστές της PeopleCert, των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Αγγλική.

 • Φιλική εξέταση

Ο υποψήφιος εξετάζεται μόνος του και δεν συνδιαλέγεται με δεύτερο εξεταζόμενο, παρά μόνο με τον Εξεταστή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να αποδώσει καλύτερα.

 • Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης

O υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό της προφορικής του εξέτασης, καθώς πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο υποψήφιος αξιολογείται στα προφορικά όποτε αισθάνεται έτοιμος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ή το επίπεδό του στην αντίστοιχη γραπτή εξέταση (IESOL).

 • Σύγχρονο περιεχόμενο

Τα θέματα, τα οποία καλείται  να αναπτύξει ο υποψήφιος, εκφράζουν το πνεύμα της εποχής και είναι συμβατά με πραγματικές καταστάσεις που συναντώνται στην καθημερινή ζωή. Η συνέντευξη αφορά ζητήματα προσωπικού και γενικού ενδιαφέροντος.

ISESOL - Δομή Εξέτασης

 

Επίπεδο CEFR

Επίπεδο LanguageCert

Διάρκεια

Ενότητες

A1

Preliminary

6 λεπτά

 

Για όλα τα επίπεδα, τα βασικά μέρη είναι:

1. Προσωπικές Πληροφορίες
2. Κοινωνικές Καταστάσεις
3. Ανταλλαγή Πληροφόρησης
4. Παρουσίαση Θέματος

A2

Access

9 λεπτά

Επίπεδο CEFR

Επίπεδο City & Guilds

Διάρκεια

B1

Achiever

12 λεπτά

B2

Communicator

13 λεπτά

C1

Expert

15 λεπτά

C2

Mastery

17 λεπτά

 

ISESOL - Αξιολόγηση 

Κριτήρια Αξιολόγησης

 1. Ακρίβεια (Accuracy)
 2. Εύρος Γνώσης (Range)
 3. Προφορά (Pronunciation)
 4. Ευφράδεια (Fluency)

Η βαθμολόγηση βασίζεται στην απόδοση του υποψηφίου στα τέσσερα μέρη της εξέτασης, καθώς και στην επίδοσή του ως προς τα εξής κριτήρια:

 • Επικοινωνιακή Ικανότητα
 • Γραμματική
 • Λεξιλόγιο
 • Προφορά
 • Ευχέρεια και Οργάνωση Λόγου

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συνολική απόδοση του υποψηφίου:

First Class Pass:   80% - 100%

Pass:                    50% - 79%

Fail:                        0% - 49% 

Επανεξέταση

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις (γραπτή ή προφορική), η PeopleCert προσφέρει άμεσα και εντελώς δωρεάν τα έξοδα της μίας επανεξέτασης. Η προσφορά ισχύει για έναν υποψήφιο που εγγράφεται και στις δύο εξετάσεις του ίδιου επιπέδου την ίδια εξεταστική περίοδο και του δίνει το δικαίωμα για δωρεάν επανεξέταση στο τεστ που δεν πέρασε. Ο κωδικός επανεξέτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.