Γλώσσα:
Home Αναγνωρίσεις Αναγνώριση στην Ελλάδα
Αναγνώριση στην Ελλάδα

Tα Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας City & Guilds αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) στα Επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2 από τον Αύγουστο 2007.