Γλώσσα:
Home Αναγνωρίσεις Αναγνώριση από την Ακαδημαϊκή κοινότητα
Αναγνώριση από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα

• Ο Oργανισμός City & Guilds συμμετείχε στην ίδρυση του Imperial College (1907) του Λονδίνου, με το οποίο εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά
• Πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο δίνουν μόρια για τους κατόχους πιστοποιήσεων City & Guilds
• Κολέγια και εκπαιδευτικοί οργανισμοί σε όλον τον κόσμο παρέχουν εκπαίδευση βάσει των Προγραμμάτων City & Guilds
• Ο οργανισμός City & Guilds συνεργάζεται με το National Open College Network με σκοπό την επεξεργασία ενός ευρύτερου πλαισίου επαγγελματικών προσόντων
• Ο οργανισμός City & Guilds, το Leeds Metropolitan University και το University Vocational Awards Council αναπτύσσουν από κοινού ένα νέο πρότυπο για τις Ανώτατες Πιστοποιήσεις

Επίσης, τα Πανεπιστήμια που αναγνωρίζουν τα Πιστοποιητικά City & Guilds είναι:

Abertay Dundee, Anglia Polytechnic, Bath Spa, Bolton Institute, Bournemouth, Bradford, Brighton, Buckingham, De Montfort, Durham, East London, Glamorgan, Gloucestershire, Heriot-Watt, Hertfordshire, Huddersfield, Hull, Johnson & Wales (US), Kent at Canterbury, Kingston, Leeds, Leeds Metropolitan, Leicester, Lincoln, London South Bank, Manchester, Manchester, Metropolitan, Middlesex, Paisley, Portsmouth, Robert Gordon, Plymouth, Salford, Sheffield Hallam, Sussex, Thames Valley, West of England, Ulster, Wales (Swansea), West of England, Westminster.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τους σχετικούς συνδέσμους στο δεξί άκρο της σελίδας.