Γλώσσα:
Αποστολή

Η αποστολή του City & Guilds εμπεριέχεται συνοπτικά στην παρακάτω φράση:

«Να εμπλουτίσουμε και να βελτιώσουμε την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων ως ηγετικός φορέας πιστοποίησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο».