Γλώσσα:
Home Οργανισμός City & Guilds Σύντομο Ιστορικό
Σύντομο Ιστορικό

Ο City & Guilds ιδρύθηκε το 1878 από το ∆ήµο Λονδίνου και δεκαέξι (16) Επαγγελματικές Ενώσεις, ενώ απέκτησε Βασιλικό Προνόμιο (Royal Charter) το 1900. Από το 1951 Πρόεδρος του οργανισμού είναι ο Πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της Βασίλισσας.

Στην Ιστορία του οργανισμού αποτυπώνεται η Δέσμευση στην Καινοτομία και στις Υπηρεσίες Κατάρισης Υψηλής Ποιότητας.

Με 1000 άτομα προσωπικό και 2.000.000 πιστοποιήσεις κάθε χρόνο ο City & Guilds είναι ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης στον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο: www.cityandguilds.com