Γλώσσα:

Ο Οργανισμός City & Guilds, µε 500 πιστοποιήσεις σε 26 διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και µε 2.000.000 υποψηφίους κάθε χρόνο, αποτελεί τον μεγαλύτερο, µη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσμο. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1878 και έχει δυναμική παρουσία σε 100 χώρες. 

Οι πιστοποιήσεις City & Guilds International English for Speakers of Other Languages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other LanguagesSESOL) αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα. Οι πιστοποιήσεις City & Guilds IESOL και ISESOL χορηγούνται από έναν παγκόσμιο φορέα µε ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς.

Οι πιστοποιήσεις αγγλικών IESOL και ISESOL, αποτελούνται από δυο ξεχωριστά πιστοποιητικά και  παρέχονται σε 6 επίπεδα όπως αυτά προβλέπονται από το Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Watch TV Spot  Δείτε το τηλεοπτικό σποτ Listen to the Radio Spot Ακούστε τα ραδιοφωνικά σποτ Read the Press Release Διαβάστε το Δελτίο Τύπου